R E P U B L I K A    H R V A T S K A

 

H R V A T S K I   C E N T A R   Z A   R A Z M I N I R A N J E

 

 

T E S T I R A N J E   S T R O J A  Z A

R A Z M I N I R A N J E

«B  O Ž E N A – 4»

 

 

 

 

 

 

1.      Naziv stroja za razminiranje: «BOŽENA-4»

                                                                                                        

2.      Konstruktor stroja za razminiranje: «WAY  INDUSTRY», Republika Slovačka

                                                                               

3.      Tvrtka za razminiranje:  «PIPER»d.o.o. – Požega, RH

                                                                                                                    

4.      Vrijeme testiranja: rujan – studeni 2002. godine

                                                                                                            

5.      Mjesto testiranja:  Vukovarsko-srijemska županija, projekti razminiranja

                                      rijeke Vuka i Gaboška Vučica

                                                                                                              

6.      Površina miniranog zemljišta za testiranje: 33.745 m2         

 

                                                                

7.      Pirotehnički pregled zemljišta nakon strojne obrade:

§         ručna metoda, uporaba pipalice i metaldetektora  

                                                                 

8.      Predviđene mine za testiranje:

 

§         PMA-1A    .     .     .     5 komada

§         PMA-2    .     .      .    .  5 komada

§         PMA-3    .      .     .     . 5 komada

§         PMR-2A    .      .       .   2 komada

§         PROM-1    .     .      .     2 komada

§         TMM-1    .      .      .      1 komad

U K U P N O    .    .     20 komada

                                                                                                       

9.      Korištene mine na testiranju:  - sve predviđene

                                                                                                

10.  Karakteristike stroja za razminiranje:                                                                               

§         tip stroja za razminiranje   .   .    .    .     .    .  laki stroj                                                                                            

§         tip radnog alata    .   .     .     .     .     .    .        mlatilica                                                                                                         

§         način upravljanja strojem    .   .   .    .   .        daljinsko upravljanje                                                                         

§         snaga motora   .   .    .     .      .      .      .     .   106 KS (78 kW)

§         masa stroja   .    .    .    .     .     .       .      .      4,60 tona

§         zapremina spremnika za gorivo  .   .    .   .    105 litara

§         prosječna potrošnja goriva   .    .     .     .       oko 13,50 litara/h  

§         širina radnog alata     .    .      .     .       .         2.000 mm                                                                                                                

§         dubina obrade zemlje   .   .    .     .      .          oko 20 cm                                                                                                      

 

11.  Mogući učinci stroja na miniranom zemljištu, na III kategoriji tla:

 

§         U tijeku radnog sata: 650-1.050 m2/h (prosječno 626,41 m2/h)

§         U tijeku radnog vremena od 5 sati: 3.250-5.250 m2/5h (prosječno 4.132,05 m2/5h)

 

12.  Rezultati testiranja stroja za razminiranje «BOŽENA-4»

 

             Tijekom testiranja stroja za razminiranje «BOŽENA-4» u periodu od 24. rujna do 20 studenog 2002. godine, na projektima razminiranja rijeke Vuka i Gaboške Vučice, Vukovarsko-srijemska županija, došli smo do slijedećih spoznaja:

 

1.      Motor stroja «BOŽENA-4» je tipa «DEUTZ BF AL 913»  (za razliku od prethodnih motora na strojevima tipa «BOŽENA» gdje su bili ugrađeni motori «YANMAR»), jačine 78 kW (106 KS), koji ima dovoljnu snagu za pokretanje stroja i pogon radnog alata u zemljištu II – V kategorije. U tijeku testiranja stroja na motoru nije bilo kvarova.

 

2.      Hlađenje motora je zrakom, što se pokazalo dobrim riješenjem jer u tijeku testiranja nije bilo pregrijavanja motora i potrebe za zastojima i dodatnim hlađenjima. Vrijeme od najmanje 5 radnih sati motor uz predviđena naprezanja obavlja rad bez pregrijavanja.

 

3.      Snaga motora je usmjerena hidrauličkim sustavom na pokretanje stroja (transmisiju) i rad mlatilice. Pogon mlatilice je se ostvaruje preko dva bočna hidromotora, dovoljne snage za učinkovit rad. Odnos raspodjele snage motora na transmisiju i pogon mlatilice je optimalan čime su omogučene vrlo dobre manevarske sposobnosti stroja kao i kvaliteta obrade tla.

 

4.      Kapacitet spremnika za gorivo (105 litara) i prosječna potrošnja goriva (oko 13,50 litara /h) omogučava neprekidan rad stroja (bez dodatnog punjenja spremnika gorivom) oko 7-8 sati. Takvo riješenje je povoljno u odnosu na vrijeme rada pirotehničara (5 radnih sati) omogučava kontinuiran rad jedne smijene.

 

5.      Gabaritne dimenzije stroja «BOŽENA-4» su (6.052 x 1.960 x 2.200 mm) nešto veće od prethodnih generacija strojeva tipa «BOŽENA», ali i dalje zadržavaju prihvatljiv odnos za primjenu u terenskim uvjetima i omogućava prolaz između stabala i mogućnosti primjene u razminiranju.

 

6.      Hidraulički sustav na stroju ima dobro riješenje konstrukcije, dva hidromotora postavljena na bočnim stranama mlatilice, omogućavaju kontinuirano okretanje mlatilice i savlađivanje otpora tla (kopanje, razbijanje tla).

 

7.      Konstrukcija stroja «BOŽENA-4» je na građevinskom stroju «Prime mover B4-L 1203 RC» a pancirna obloga motora i stroja je od čeličnog lima debljine 4 mm. U tijeku testiranja pancirna obloga stroja je pokazala dobru zaštitu vitalnih djelova, pri čemu je bilo primjera udara gelera u oklop ali ne i njegovo probijanje.

 

8.      Sustav kretanja stroja obavlja se na kotačima na koje je navučena metalna gusjenica. Kotači su tipa «MATADOR 10,50 X 18» sa punim gumama što u trenutku udara gelera čini otpornost i mogućnost nastavka rada. Konstrukcija transmisije sa snagom motora omogućava vrlo dobru pokretljivost stroja na svim kategorijama zemljišta, kao i na zemljištu povećane mokrine. Navedeno tehničko riješenje omogućava:

 

§         Brzinu kretanja stroja   .    .    .     .    .    .     0 – 9 km/h

§         Radna brzina kretanja stroja   .   .    .    .    .  0,5 – 3 km/h

§         Uobičajena radna brzina kretanja stroja   .   0,5 – 0,8 km/h

§         Transportna brzina kretanja stroja  .   .    .    70 – 80 km/h

§         Okretanje stroja bez rada mlatilice  .   .   .    na mjestu

§         Okretanje stroja u radu mlatilice  .  .   u promjeru 3.800 mm

 

9.      U tijeku testiranja, na radilištu razminiranja, nije bilo uzdužnih i poprečnih nagiba zemljišta (kako bi se izmjerile mogućnosti kretanja). Zemljište je bilo ravničarsko, na pojedinim mjestima sa blagim nagibom koji nije imao utjecaja na kretanje stroja i rad mlatilice.

10.  Na konstrukciji stroja «BOŽENA-4» učinjen je solidan balans ravnoteže prednjeg i zadnjeg dijela stroja što povećava pokretljivost i manevarske mogućnosti. Na prednjem dijelu stroja, kao radni alat, ugrađena je mlatilica. U sredini konstrukcije stroja postavljen je motor sa svim potrebnim pratećim sustavima (elektronika, spremnik za gorivo i ulje i sl.). Na zadnjem dijelu stroja ugrađeno je vitlo za samoizvlačenje. Uređaj za samoizvlačenje je tipa «SUPER VINCH – HUSKY»,  dužina čeličnog užeta je 50 m, sa promjerom od 10 mm (kod prethodnih generacija strojeva «BOŽENA» ima druge tehničke podatke). Uređaj za samoizvlačenje je pogodan i važan dio stroja koji omogućava veću samostalnost stroja u otežanim uvjetima rada.

 

11.  Radni alat je rotaciona mlatilica koja omogučava tretiranje miniranog zemljišta dubine oko 20 cm, u III kategoriji tla. U tijeku testiranja na III kategoriji zemljišta postignuta je prosječna dubina od 20,41 cm. Dubina obrade tla mjerena je na 227 uzoraka, na različitim mjestima svakodnevno. Najmanja dubina obrade tla izmjerena je na 9,00 cm a najveća na 28,50 cm. Dubina obrade tla će zavisiti od kategorije tla i načina rada operatera stroja. Dubina obrade tla je u izravnom odnosu brzine kretanja stroja i dnevnog učinka u m2. Ukoliko se povećava brzina kretanja i rada stroja – smanjuje se dubina obrade tla i obrnuto. Dubina obrade tla je također u izravnoj povezanosti sa radom operatera koji svojim postupcima i upravljanjem regulira istu. U početnom periodu testiranja (prvih četiri dana rada stroja) dubina obrade tla iznosila je 16,02 cm. Nakon toga obavljeno je zavarivanje nosača lanca i osovine mlatilice čime je postignuta veća dubina obrade tla. U tijeku testiranja stroja «BOŽENA-4» sa protupješačkim minama zbog rada operatera mlatilica nije ostvarila dovoljnu dubinu obrade tla te je mina PMA-1A na dubini od 10 cm ostala neoštećena. Prosječna dubina obrade tla od 20,41 cm odnosi se na III kategoriju zemljišta. Povećanjem kategorije tla i tvrdoće zemljišta, dubina obrade tla biti će smanjena. Širina rada mlatilice iznosi 2.000 mm, pri čemu treba imati u vidu i potrebita preklapanja od 30 cm kako između dva prolaza stroja ne bi ostalo neobrađeno zemljište.

 

12.  Na osovini mlatilice nalazi se 36 komada kopača (bata) koji omogučavaju obradu tla kopanjem i razbijanjem. Kopači su oblika gljive, mase 600 grama. Između kopača i osovine mlatilice nalaze se lanci dužine 600 mm, debljine 10 mm. Lanac je na nosaču zavaren za osovinu mlatilice. Osovina mlatilice ima promjer 150 mm. Osovina mlatilice dobiva pogon od dva bočna hidromotora koji su dobro zaštićeni pancirnim limom od djelovanja svih vrsta protupješačkih mina. U tijeku testiranja stroja «BOŽENA-4» krajnji kopači (jedan s lijeve i jedan s desne strane) vrlo brzo otpadnu zbog udara u bočne nosače osovine mlatilice. Odbijeni kopači se uglavnom ne zamjenjuju (jer stalno budu odbijeni i nema ih svrhe zanavljati), ostaje samo lanac bez kopača što posebno treba imati u vidu prilikom širine preklapanja dva traka rada mlatilice. U tijeku testiranja stroja «BOŽENA-4» na zemljištu III kategorije i površine od 33.475 m2 nije bilo otpadanja i istrošenosti lanaca i kopača. U periodu između dva projekta na kojima je obavljeno testiranje, stroj «BOŽENA-4» se nalazio u Dalmaciji, na zemljištu više kategorije (viši stupanj tvrdoće tla). Testiranje je pokazalo da je oblik kopača optimalan a dužina lanca prihvatljiva (u odnosu na druge tehničke karakteristike stroja). Spoj lanca i osovine mlatilice je naknadno zavaren čime su se postigli bolji rezultati dubine obrade tla. Kvaliteta materijala kopača i lanaca je pokazala solidne rezultate i u trenutku aktiviranja protupješačkih i protuoklopnih mina (pri aktiviranju TMM-1 sa masom eksploziva od 5,6 kg odbijeno je 3 kopača i 2 lanca).

13.  Osovina mlatilice je monolitne konstrukcije izrađena od kvalitetnog materijala i oslonjena na dva bočna ležaja. U trenutku aktiviranja protupješačkih mina nije bilo oštećenja koja bi imala utjecaja na njenu daljnju funkcionalnost, odnosno, bilo je površinskih oštećenja za koja je osovina mlatilice i predviđena. U trenutku aktiviranja protuoklopne  mine TMM-1, nije bilo vanjskih oštećenja koja bi se pogledom mogla uočiti, te je tako i konstatirano toga dana.

 

14.  Zaštitna obloga mlatilice je prvobitno bila izrađena od gumenih ploča učvršćenih za okvir nosača. U tijeku testiranja se takvo riješenje pokazalo nepraktičnim jer je usljed nabacane zemlje i blata došlo do kidanja spojeva i otpadanja gumenih ploča. Obloga od gumenih ploča je zamjenjena sa dvije metalne ploče učvršćene za okvir nosača. Takvo riješenje se u odnosu na masu nabacanog blata pokazalo bolje i kvalitetnije. Međutim, navedene dvije ploče obloge mlatilice zatvaraju prostor iznad osovine mlatilice te su u trenutku aktiviranja protuoklopne mine TMM-1 bile probijene, otkinute i odbačene od stroja (energija takve količine eksploziva nema mogućnost «ispuhavanja», već se pri fugasnom djelovanju lome spojevi obloge i okvira za koji su učvršćene). Usljed djelovanja protupješačkih mina, obloga mlatilice nije bila probijena.

 

15.  Upravljanje strojem za razminiranje «BOŽENA-4» je mikroprocesorsko, uređajem za daljinsko upravljanje tipa CSB T3. Maksimalni domet odašiljača iznosi 5.000 m (uz optičku vidljivost). Masa uređaja za daljinsko upravljanje iznosi 7 kg što operateru čini posebnu teškoću ukoliko se upravljanje strojem obavlja sa otvorenog prostora a ne iz specijalne i posebno izrađene zaštitne kabine. Ukoliko se upravljanje strojem obavlja iz zaštitne kabine, tada masa uređaja za daljinsko upravljanje nije bitna, jer se isti nalazi na radnom stolu. Udaljenost operatera od stroja će zavisiti od uvjeta rada: ako se operater nalazi u zaštitnoj kabini – tada je minimalna udaljenost oko 50 m, a ako je na otvorenom prostoru – tada je udaljenost 200 m. Sa udaljenosti operatera od stroja od 200 m je vrlo teško precizno upravljanje strojem. Konstruktor je za upravljanje predvidio zaštitnu kabinu, specijalno konstruiranu i prilagođenu potrebitim sadržajem (struja, agregat, klima, radni stol, stolica). Predviđeno je da se kabina prevozi drugim vozilom (jer nije samohodna) što u radu na miniranom zemljištu čini određene poteškoće. U tijeku testiranja stroja «BOŽENA-4» nije korištena kabina za upravljanje, već se operater nalazio na otvorenom prostoru. Na takav način upravljanja strojem (operater na otvorenom prostoru) operater se nalazi u vrlo teškim uvjetima rada (masa uređaja za upravljanje pored mase druge opreme koje ima na sebi, otežava upravljanje u odnosu na udaljenost do stroja). Ukoliko bi se operater nalazio u kabini, tada nastaju teškoće u praćenju stroja (jer kabina nije samohodna već se prevozi drugim vozilom).

 

16.  Pri radu mlatilice niska i srednja vegetacija su sasječene i pomiješane sa zemljom, kao i korijenje vegetacije u dubini oko 20 cm. Navedeni rezultati su znatno bolji i kvalitetniji nego u prethodnim generacijama strojeva tipa «BOŽENA».

 

17.  Testiranje stroja «BOŽENA-4» obavljeno je na području Vukovarsko-srijemske županije, na projektima razminiranja rijeke VUKA i Gaboška Vučica.

 

              Na projektu razminiranja rijeke Vuka obrađeno je 16.315 m2 zemljišta III kategorije, sa niskom vegetacijom (visina trave oko 1 m) i pojedinačnim žbunjem. Dubina obrade tla iznosila je u prosjeku 18,46 cm (minimalna dubina od 9,00 cm a maksimalna dubina od 27,50 cm, mjereno na 147 uzoraka).

 

             Na projektu razminiranja Gaboška Vučica obrađeno je 17.430 m2 zemljišta III kategorije, sa niskom i srednjom vegetacijom i pojedinačnim žbunjem. Dubina obrade tla je iznosila 22,36 cm (minimalna dubina od 15,00 cm a maksimalna dubina od 28,50 cm, mjereno na 80 uzoraka).

 

             Ukupno, na testiranju stroja za razminiranje «BOŽENA-4» na oba projekta razminiranja postignuti su slijedeći rezultati:

 

§         Ukupno obrađena površina    .     .    .    .    .    .    .    33.745 m2

§         Prosječni učinak na III kategoriji  tla   .    .     .    .     826,41 m2/h

§         Prosječni učinak za 5 sati rada  .    .    .    .    .    .     4.132,05 m2/5h

§         Prosječna dubina obrade tla   .   .    .     .    .     .   .      20,41 cm

 

18.  Za moguće učinke stroja za razminiranje «BOŽENA-4» na III kategoriji zemljišta i dubini obrade tla oko 20 cm biti će: rad stroja u tijeku radnog sata 650 – 1.050 m2/h, u tijeku radnog dana (5 radnih sati) 3.250 – 5.250 m2/5h.

 

19.  U tijeku testiranja stroja, na pirotehničkom pregledu strojno obrađenog zemljišta učestvovali su pirotehničari tvrtke «CARLOS GASMAN» iz Južnoafričke Republike. Pirotehnički pregled obavljen je ručnom metodom, korištenjem pipalice i metaldetektora. Za pirotehnički pregled utrošeno je 415 radnih sati pri čemu je pregledano 33.745 m2 zemljišta. U tijeku pirotehničkog pregleda nisu nađeni ostaci minskoeksplozivnih sredstava. U tijeku radnog sata prosječno je pregledano 82,58 m2/h, što za 5 radnih sati iznosi 412,90 m2/5h. Imajući u vidu okolnosti rada dubinu obrade tla, postignute prosječne rezultate, može se zaključiti da bi jedan pirotehničar u tijeku radnog dana (5 radnih sati) mogao pirotehnički pregledati 350 – 500 m2/5h.

 

20.  Za potrebe testiranja stroja za razminiranja «BOŽENA-4» postavljene su i naoružane protupješačke i jedna protuoklopna mina (u kontroliranim uvjetima) pri čemu su postignuti slijedeći rezultati:

 

a)      PMA-1A: - U linijskom rasporedu, na razmaku od oko 4 m, postavljeno je 5 komada mina na različitim dubinama (5, 10, 10, 15 i 20 cm). Radom mlatilice je aktivirano 4 mine (na dubini 5, 10, 15 i 20 cm) a jedna mina (na dubini od 10 cm) je ostala neoštećena. Usljed aktiviranja navedenih 4 mine (masa eksploziva jedne mine iznosi 200 grama TNT-a) na mlatilici i stroju nije bilo oštećenja. Naknadnim pregledom zemljišta uočeno je da je jedna mina (na dubini od 10 cm) ostala neoštećena a okolno zemljište je obrađeno dubine oko 8 cm, što znači da mlatilica nije ostvarila predviđenu dubinu obrade tla, a time nije niti uništila postavljenu minu. Obzirom na činjenicu da su ostale mine (postavljene na istoj ili većoj dubini) aktivirane, zaključak je da je operater stroja u određenom trenutku podigao mlatilicu i time «preskočio» navedenu minu. Ovo je pokazatelj da stroj može, a operater treba stvoriti uvjete, osigurati kontinuiranu dubinu obrade tla a time i uništavanje (aktiviranjem ili razbijenjem) mina.

 

b)      PMA-2: - U linijskom rasporedu na razmaku oko 4 m postavljeno je 5 komada mina na različitim dubinama (5, 10, 10, 15 i 20 cm). Radom mlatilice svih 5 mina je uništeno, od čega su 3 aktivirane (na dubini od 5, 10 i 20 cm) a 2 mine su razbijene (na dubini od 10 i 15 cm). Aktivirane mine (masa eksploziva u jednoj mini iznosi 75 grama) su na mlatilici oštetile i odbile 2 kopača. Dijelovi razbijenih mina su pomiješani sa zemljom. Detonatorska kapisla M17 P2 na upaljaču nije oštećena što znači da je nužno obaviti pirotehnički pregled strojno obrađenog zemljišta, pronaći ostatke mina (posebno detonatora upaljača) i ukloniti ih sa zemljišta. Rezultati također pokazuju da će mina najmanjih dimenzija biti uništena aktiviranjem ili razbijanjem na dubini od 20 cm.

 

c)      PMA-3: - U linijskom rasporedu na razmaku oko 4 m postavljeno je 5 komada mina na različitim dubinama (5, 10, 10, 15 i 20 cm). Radom mlatilice aktivirano je svih 5 mina. Na mlatilici i stroju nije bilo oštećenja (masa eksploziva u jednoj mini iznosi 35 grama).

 

d)      PMR-2A: - Jedna mina je postavljena ispred stroja na udaljenosti oko 15 m a potezna žica zategnuta u smijeru stroja (čeoni udar). Mlatilica je obavila potezanje žice i aktiviranje mine, na oblozi mlatilice je nastao proboj gelera promjera oko 5 mm. Na vitalnim dijelovima konstrukcije stroja nije bilo oštećenja. Druga mina je postavljena bočno u odnosu na smijer kretanja stroja a potezna žica zategnuta okomito u odnosu na smijer kretanja stroja (bočni udar). Mlatilica je svojim radom i pomoću potezna žice izvukla osigurač na upaljaču, upaljač nije aktiviran, mina nije aktivirana. Uvidom na mjestu rada stroja i položaju mine, zaključeno je da upaljač UPM-2A nije obavio predviđenu funkciju jer je bio neispravan (što se nije moglo utvrditi pregledom sredstava prije uporabe). U navedenom slučaju može se zaključiti:

§         Mlatilica je dobro obavila predviđenu funkciju jer je potezanjem potezne žice izvučen osigurač iz upaljača

§         Mina je uništena izravnim udarom mlatilice te je odbijen upaljač a time i potpuno uklonjen rizik rada pirotehničara

 

             Navedena situacija na miniranom zemljištu je prisutna jer je većina minskoeksplozivnih sredstava postavljena prije 11 godina, te su mnoge mine usljed vremena deformirane, oštećene i neispravne. U takvim situacijama rijetko dolazi do aktiviranja PMR-2A, ali zato radni alat stroja treba iskoristiti za uništavanje mina.

 

e)      PROM-1: - Jedna mina je pripremljena za aktiviranje na potez, mlatilica je aktivirala minu, na vitalnim dijelovima konstrukcije stroja nema oštećenja a na osovini mlatilice je bilo oko 20 otisaka udara gelera dubine 1-2 mm. Proboja materijala nije bilo.  Druga mina je postavljena i pripremljena za aktiviranje na nagaz. U kretanju stroja i rada mlatilice, operater je upravljajući strojem obišao minu, te ista nije aktivirana. Vraćajući stroj unazad (na početno mjesto), mlatilicom je aktivrao minu između konstrukcije mlatilice i spoja sa strojem, ispod desne sanke mlatilice. Na stroju su nastala slijedeća oštećenja:

 

§         Zadnja desna strana obloge hidromotora ima 5 udara gelera promjera 2-3 cm i dubine oko 5 mm sa više točkastih površinskih oštećenja

§         Desni nosač obloge mlatilice je oštećen sa 3 točkasta oštećenja promjera 1-1,5 cm, dubine oko 5 mm

§         Na desnoj hidrauličkoj cijevi nastao je proboj na dva mjesta, ulje je isticalo te je bila nužna njegova zamjena (što je odmah i učinjeno)

§         Ukupno je na stroju bilo oko 20 točkastih površinskih oštećenja manjih ili većih dimenzija, proboja oklopa materijala nije bilo

 

f)        TMM-1: - mlatilica je aktivirala minu, pri čemu su nastale slijedeće posljedice:

§         Ispred (i ispod) mlatilice nastao je krater u zemlji u obliku lijevka, dubine oko 1,30 m i promjera oko 1,60 m

§         Odbijena je zaštitna obloga mlatilice sa nosača (dvije metalne ploče) i odbačene 15 – 20 m iza stroja

§         Odbijen je 1 kopač sa lanca mlatilice

§         Odbijena su dva kopača zajedno sa lancima

§         Djelomično je deformiran nosač (okvir) obloge mlatilice

 

21.  U tijeku testiranja stroja za razminiranje «BOŽENA-4» sa protupješačkim i protuoklopnom minom korišteno je 20 komada mina. U radu stroja i mlatilice aktivirano je 16 komada, 2 mine su razbijene, 1 mina je neoštećena i 1 mina je bila neispravna.

 

22.  Iz ukupnih rezultata testiranja stroja za razminiranje «BOŽENA-4» sa protupješačkim minama može se zaključiti slijedeće:

 

§         Aktivirano je 15 komada mina

§         Razbijeno je 2 komada mina

§         1 mina je ostala neoštećena

§         1 mina je bila neispravna

§         uništeno je ukupno 17 komada mina

§         na stroju i mlatilici nisu nastala značajna oštećenja koja bi isključila stroj iz dalje uporabe

§         oklop stroja omogučava kvalitetnu zaštitu vitalnih dijelova konstrukcije stroja

§         iza mehaničke obrade miniranog (ili sumnjivo miniranog) zemljišta nužna je primjena druge metode pirotehničkog pregleda zbog ostataka razbijenih dijelova mine

§         mlatilica je u mogućnosti aktivirati i uništiti protupješačke mine na dubini oko 20 cm (sve tri postavljene mine na toj dubini su bile aktivirane)

§         ukoliko se pravilno upravlja strojem i radnim alatom mogu se postići visoki rezultati uništavanja protupješačkih mina (PMA-1A na dubini od 10 cm je ostala neoštećena zbog rada operatera).

§         Logistička potpora radu stroja «BOŽENA-4» bila je učinkovita i kvalitetna, nastala oštećenja su odmah sanirana i otklonjena

§         Operater stroja i stroj čine jedinstvenu funkcionalnu cijelinu i rezultate postižu u zajedničkom odnosu

 

23.  Testiranjem stroja za razminiranje «BOŽENA-4» sa protuoklopnom minom TMM-1 postignuti su slijedeći rezultati:

 

§         Mina je aktivirana

§         Oštećenja su nastala na mlatilici

§         Vitalni dijelovi konstrukcije stroja nisu oštećeni

§         Stroj je zadržao funkcionalnost, operater stroja treba biti na većoj udaljenosti od 200 m (zbog intenziteta zvuka detonacije, udarnog vala i mogućnosti odbacivanja otkinutog materijala)

 

24.  U tijeku testiranja i rada stroja na radilištu razminiranja bilo je nekoliko zastoja zbog manjih kvarova koji su odmah otklonjeni te je stroj mogao nastaviti s radom. Također, u tijeku tastiranja stroja obavljeno je zavarivanje spoja lanaca mlatilice sa osovinom i zamjenjena je gumena obloga mlatilice sa metalnom oblogom.

 

25.  Transport stroja za razminiranje «BOŽENA-4» i premještanje s jedne na drugu lokaciju obavlja se vučnim vozilom, pri čemu utovar/istovar traje oko 10-15 minuta.

 

26.  Prije početka radova, operater stroja obavlja pregled stroja prije uporabe, provjerava sve vitalne sklopove i sustave, provjerava količine goriva i ulja u spremnicima (dolijeva potrebite količine), provjerava kompletnost i ispravnost mlatilice (kopača i lanaca) te uključuje stroj u probni rad. Ukoliko su svi elementi pozitivni, uz dozvolu voditelja radilišta, operater započinje s radom stroja na predviđenom mjestu radilišta razminiranja.

 

27.  Logistička potpora radu stroja za razminiranje «BOŽENA-4» u tijeku testiranja je bila vrlo dobro organizirana i pripremljena, sa dovoljnom količinom i vrstama pričuvnih djelova.

                         

13.   Z A K L J U Č A K

 

                        Temeljem dosadašnjih spoznaja i rezultata testiranja stroja za razminiranje «BOŽENA-4» donosimo slijedeće zaključke:

 

1.      Stroj za razminiranje «BOŽENA-4» je pogodan za mehaničku obradu miniranog zemljišta.

 

2.      Može se koristiti na zemljištu II – V kategorije. Najbolje rezultate postiže na ravničarskom zemljištu III kategorije sa niskom i srednjom  vegetaciom.

 

3.      Uspješno savlađuje i uništava sve vrste niske i srednje vegetacije kao i pojedinačno žbunje. Pojedinačna stabla u pravilu obilazi. U šumskom području se može koristiti ukoliko se stroj može kretati između stabala.

 

4.      Upravljanje strojem za razminiranje «BOŽENA-4» se obavlja uređajem za daljinsko upravljanje, pri čemu se operater može nalaziti:

 

§         Na otvorenom prostoru – na udaljenosti od stroja minimalno 200 m, suprotno od smijera kretanja stroja i rada mlatilice

§         U oklopnoj kabini – na udaljenosti više od 50 m, suprotno od smijera kretanja stroja i rada mlatilice

 

5.      Operateru stroja za razminiranje «BOŽENA-4» nije dozvoljeno hodanje po zemljištu koje je obradio stroj dok pirotehničari ne pregledaju obrađeno zemljište i uklone eventualne ostatke opasnih ubojnih sredstava.

 

6.      U tijeku jednog radnog sata stroj za razminiranje «BOŽENA-4» je u tijeku testiranja obradila:

 

§         Na zemljištu III kategorije prosječnu površinu od 826,41 m2/h

§         Promjena dnevne učinkovitosti može biti povećana ili smanjena zbog vrste i gustoće vegetacije i stupnja miniranosti

 

        Iz navedenog proizlazi da stroj za razminiranje «BOŽENA-4» u tijeku radnog dana (5 radnih sati) može obraditi miniranog zemljišta površine:

 

§         Na zemljištu III kategorije prosječnu površinu od 4.132,05 m2/5h

§         Dnevna učinkovitost može biti smanjena  ili povećana za 10 – 20 % zbog:

q       Uzdužnih i poprečnih nagiba zemljišta

q       Vrste, visine i gustoće vegetacije

q       Stupnja miniranosti

 

7.      Dubina obrade tla strojem za razminiranje «BOŽENA-4» u III kategoriji zemljišta u tijeku testiranja iznosila je 20,41 cm. Povećanjem tvrdoće tla smanjuje se i dubina obrade.  Brzina kretanja stroja je u izravnoj zavisnosti sa dubinom obrade tla.

 

8.      Nakon mehaničke obrade miniranog zemljišta strojem za razminiranje «BOŽENA-4» potrebito je obaviti pirotehnički pregled ručnom metodom ili angažiranjem pasa za pronalaženje minskoeksplozivnih sredstava.

              Pirotehnički pregled ručnom metodom obavljaju pirotehničari uporabom metaldetektora i pipalice. Dnevna mogućnost jednog pirotehničara (za 5 radnih sati) iznosi 350 – 500 m2/5h, što će zavisiti od konkretnih uvjeta rada (nagiba zemljišta, prethodno postojeće vegetacije, stupnja miniranosti, lažnih signala i sl.).

              Pri angažiranju pasa za pronalaženje minskoeksplozivnih sredstava na pregledu mehanički obrađenog zemljišta strojem za razminiranje «BOŽENA-4» potrebito je poštovati propisane standarde, metode i organizaciju rada.

 

 

                  U sadašnjim tehničkim riješenjima može se koristiti stroj za razminiranje «BOŽENA-4» na razminiranju i mehaničkoj obradi miniranog zemljišta u provedbi operacija humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj sukladno ovom Izvješću i zaključcima.

 

 

 

 

 

                                                                                   voditelj testiranja

                                                                                                            mr.sc. Ivan Šteker